Kuvassa: Uudenkaupungin kaupungin elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen (vas.), sähkö- ja automaatioalan opiskelija Mikael Jääskeläinen, apulaisrehtori Juha Jokinen ja opinto-ohjaaja Pasi Junttanen.

Novidan Uudenkaupungin toimipaikan tiloissa toimivan ammattikorkeakoulun etäopiskelupisteelle etsittiin nimeä oppilaitoksen opiskelijoille ja henkilökunnalle tarkoitetun nimikilpailun avulla. Novidan henkilökunnalta tullut ehdotus sai eniten ääniä yhteensä 40 nimiehdotuksen joukosta, joten AMK-opintoja voi tästedes Uudessakaupungissa suorittaa Pointissa.

Uudenkaupungin kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulun perustaman etäopiskelupisteen toimintaa käynnistetään hankkeen puitteissa. –Tällä hetkellä noin 10 Novidan omaa opiskelijaa on kiinnostunut AMK-opinnoista oman perustutkinto-opiskelunsa ohessa. Näistä neljä on jo aloittanut oman alansa amk-opintoja verkossa, kertoo Novidan opinto-ohjaaja Pasi Junttanen. –Nämä opinnot voidaan sitten lukea hyväksi sekä ammatillisissa perusopinnoissa, että mahdollisissa tulevissa AMK-tutkinto-opinnoissa.

–Suunnittelemme kaikille perustutkinto-opiskelijoille tarjottavia 15 opintopisteen AMK:n johdanto-opintoja, jotka olisivat hyväksiluettavia myös AMK-tutkinto-opinnoissa. Johdanto-opintojen tarkoituksena on lisäksi vahvistaa nuorten opiskelutaitoja ja tutustuttaa korkeakouluopintoihin. Tavoitteena on opintojen pilotointi ensi syksynä, kertoo AMK-etäopiskelupisteen hanketoimija, opettaja Elina Siivonen. –Opintoja on tarkoitus tarjota jatkossa myös ammattiin valmistuneille tai ylioppilaille, jotka eivät ole saaneet jatko-opiskelupaikkaa ammattikorkeakoulusta. ”Välivuosipaketissa” nuori suorittaisi etäopintoina riittävän määrä AMK-opintoja ja pääsisi avoimen väylän kautta ilman pääsykoetta ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi.

Mahdollisuuksia on monia. Novidan sähkö- ja automaatioalan 2. vuoden opiskelija Mikael Jääskeläinen suoritti jo viime talvena 4 opintopisteen teollisuusrobotiikan opinnot Turun AMK:n verkkokurssina. –Lähdin mukaan, kun aihe liippasi niin läheltä omaa alaa, kertoo Mikael. –Olen todella tyytyväinen opintoihin, opetus oli erinomaista. Opiskelin itse kotoa käsin. Kurssin suorittamiseen meni yllättävän vähän aikaa, odotin sen olevan työläämpää. Voin kannustaa muitakin suorittamaan AMK-opintoja, kyllä tämä ammattiin opiskelevaltakin onnistuu, toteaa Mikael.

Myös alueen yritykset ovat olleet kiinnostuneita etäpisteen tarjoamista mahdollisuuksista. –Opiskelu työn ohella mahdollistuu, kun henkilön ei tarvitse matkustaa tunnin tai tuntien ajomatkan päähän voidakseen kouluttautua, toteaa Uudenkaupungin elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen. –Ristiriita siitä, että teollinen toiminta sijaitsee useimmiten seutukunnissa korkea-asteen koulutuksen keskittyessä kasvukeskuksiin, on ratkaistavissa etäopintojen avulla. Yritykset tarvitsevat osaavaa henkilökuntaa, joten koulutettavaa potentiaalia kyllä löytyy, uskoo Heinonen.