Kirjoittaja on Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän johtaja Antti Virtanen

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä pitää tärkeänä, että ammattiin opiskelevat saavat riittävästi opettajan antamaa opetusta ja, että opiskelijan työpäivät ovat eheitä ja riittävän pitkiä. Novidassa ammatillista opetusta annetaan keskimäärin 28-30 tuntia viitenä päivänä viikossa. Opettajan merkitys oppimisessa on tärkeä ja hyvin suunniteltu opetus kasvattaa nuoren työelämään ja sen sääntöihin.

Päivittäisen opetuksen määrä Novidan ammattiopistossa on keskimäärin 5-6 tuntia ja opetus toteutetaan klo 8.00 – 16 00 välisenä aikana. Ammatilliset opinnot annetaan riittävän yhtenäisinä, jotta opiskelija pystyy keskittymään opittavaan asiaan ja etenee opinnoissaan. Jos työpäivän pituus on kahdeksan tuntia, saa opiskelija toisena päivänä lyhyemmän työpäivän.

Työpaikoilla toteutettava koulutus annetaan viitenä päivänä viikossa ja työpaikoilla noudatetaan niiden työaikoja. Opettajat ohjaavat ja valvovat työpaikalla tapahtuvan opetussuunnitelman mukaisen koulutuksen laatua ja toteutusta.

Opiskelijoiden pitkät koulumatkat ja rajalliset julkiset kulkuyhteydet edellyttävät Novidalta hyvää ammatillisen opetuksen suunnittelua, jotta opiskelijalle tarpeettomia hyppytunteja tai odotusaikoja ei muodostu. Kuntayhtymä ostaa liikennöitsijöiltä ylimääräisiä linja-autovuoroja, jotta opiskelijat pääsevät kulkemaan koululle.

Ammatillisen koulutuksen reformin tuomat yksilölliset oppimispolut tuovat oman haasteensa lukujärjestysten suunnitteluun. Vaikka opetusta annetaan pääasiallisesti kokonaisille ryhmille, on opiskelijoiden mahdollista valita hyvinkin henkilökohtaisia oppimispolkuja. Yksilölliset valinnat voivat tuoda mukanaan myös vapaatunteja.

Novidan lukiossa ensimmäisenä ja toisena vuonna lähiopetuksen määrä on keskimäärin 28-30 tuntia viikossa ja abi-vuonna hieman vähemmän. Opetusta annetaan viitenä päivänä viikossa ja lähiopetusta on 5-6 tuntia päivässä.

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän ylläpitämällä oppilaitoksella ”Novida – ammattiopisto ja lukio”, on toimipaikat Liedossa, Loimaalla ja Uudessakaupungissa. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelee noin 1650 ja lukiossa 250 opiskelijaa. Kuntayhtymän henkilöstömäärä vuonna 2018 on 230 ja budjetti n. 19 M€. Opetuksen osuus toimintakuluista ilman kuntayhtymähallinnon, kiinteistöjen ja investointien osuutta on 85,8 %. Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen opetustoimen palkkakustannukset kuntayhtymän kokonaispalkkakuluista ovat 76 %.