Arkistonhoitaja Saija Rinne kokosi kuntayhtymäjohtajan pyynnöstä lyhyen historiikin Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän ammatillisen koulutuksen eri vaiheista. Tietojen oikeellisuutta ei ole tarkistettu, mutta koonti antanee hyvän käsityksen siitä, kuinka ammatillinen koulutus on muuttunut ja kuinka kuntayhtymä on vuosikymmenten aikana kehittänyt koulutustarjontaansa.

1962 Ensimmäinen lukuvuosi aloitettiin 7 opintolinjalla: metalli (viilaaja-koneistaja), konekorjaus (maatalouskonekorjaaja 2 vuotinen ja jatkolinja autonasentaja 1 vuotinen), levyseppä-, sähkö-, rakennus-, ravintotalous- (keittäjä) ja ompeluosasto (pukuompelija). Maalausosasto oli perustettu, mutta tilanpuutteen vuoksi sitä ei aloitettu. Levyseppä/putkiasentaja oli tarkoitus aloittaa vuorovuosittain, ensimmäisenä vuonna aloittivat levysepät.

1963 Maalaus- ja putkilinja.

1965 Parturi-kampaajalinja.

1966 Kolmivuotinen sähköasentajien koulutu muuttui kaksivuotiseksi syyslukukauden alussa.

1971 Metallityöosasto: asentaja-koneistaja-linja, putkiasentaja- ja levyseppä-hitsaaja-linja.

1975 Keskikoulupohjainen ravintola-alan peruslinja.

1981 Väliaikaiskoulutuksena puuseppiä ja ylioppilaspohjaisia koneenpiirtäjiä.

1982 Sähköosaston kolmivuotisuus palautui siten, että alettiin kouluttaa väliaikaiskoulutuksena jatkolinjaa.

1985 Sähköosasto muutettiin kolmivuotiseksi.

1986 Puuseppien koulutus vakinaisettiin syyslukukauden alusta.

1986 Maalausosasto lopetettiin.

1986 Keskiasteen uudistus ammatillisissa oppilaitoksissa. Opetusalat saivat uudet nimet, osa loppui kokonaan ja perustettiin vastaava uusi. Entiset opetuslinjat nimettiin peruslinjoiksi. Ammattikoulut muuttuivat ammattioppilaitokseksi.

1986 Auto- ja kuljetustekniikan, kone- ja metallitekniikan, LVI-tekniikan, puutekniikan, rakennustekniikan, ravitsemis- ja hotellipalvelujen, sähkötekniikan ja vaatetusalan peruslinjat sekä parturi-kampaajan erillinen opintolinja. Aikuiskoulutuksen mekatroniikan- ja korjausrakentamisen jatkolinjat.

1987 Koneenpiirtäjien koulutus lopetettiin. Konekorjausosasto muuttuu auto- ja kuljetustekniikan kaksivuotiseksi peruslinjaksi, jonka erikoistumisjaksona ajoneuvo- ja työkoneasentajalinja. Rakennusala muuttui rakennustekniikan peruslinjaksi ja ompeluosasto muuttui vaatetustekniikan peruslinjaksi.

1993 Loimaan ammattioppilaitos ja Loimaan sosiaalialan oppilaitos yhdistyivät. Uusia koulutuslinjoja: Nuorisoaste; kodinhoitaja, päivähoitaja ja sosiaaliohjaaja sekä Aikuiskoulutus; kodinhoitaja, sosiaaliohjaaja ja jatkolinja vanhustyö/sosiaali- ja terveydenhuollon sihteeri.

1994 Ruokapalvelujen perustutkinto korvaa ravitsemistyöntekijäkoulutuksen.

1994 Kaupan ja hallinnon koulutusala, ammattikoulualat, sosiaali- ja terveysala, käsi- ja taideteollisuusala, maatilatalous, koti- ja laitostalousala sekä oppisopimustoiminta yhdistyivät. Koulutusalat: kaupan ja hallinnonala; merkantti ja merkonomi nuorisoa ja aikuisaste, datanomi.

Ammattikoulualat; kone- ja metallitekniikka, LVI-tekniikka, auto- ja kuljetustekniikka, sähkötekniikka, rakennustekniikka, ravitsemis- ja hotellipalvelut, vaatetusala, puutekniikka, parturi-kampaajan erillislinja (Aikuiskoulutuksessa toimi mekatroniikan- ja korjausrakentamisen jatkolinjat).

Sosiaali- ja terveysala; nuorisoaste: lähihoitaja, kodinhoitaja, päivähoitaja, sosiaaliohjaaja Aikuiskoulutus; lähihoitaja, sosiaaliohjaaja Oppisopimus; päivähoitaja, lähihoitaja, mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyö Jatkolinjat sosiaali- ja terveydenhuollon sihteeri, nuorisotyö.

Käsi- ja taideteollisuusala: tekstiiliala, vaatetusala ja puutyöala.

Maatilatalous: nuorisoaste; yleisjakso, viljelijälinja, maatalouskoneasentajalinja Aikuisten ammatillinen peruskoulutus viljelijälinja.

Koti- ja laitostalousala: nuorisoaste; koti-ja laitostalouden yleisjakso, laitoshuoltajalinja, talouskoulu, erityistalouskoulu jatkolinja siivousalan yrittäjäksi.

1995 Käsi- ja taideteollisuusala Artesaani: perustutkinto, tekstiiliala, ompelu-ja neuleala, puuala Aikuiset artenomi; tekstiiliala, vaatetusala, artesaani/ompelija- sisustus- ja verhoilupainotteinen artesaanin perustutkinto. Maatilatalous; tilanpidonjatkaja-linja.

1997 Maa- ja kotitalousala yhdistyivät. Nuorisoaste; koti- ja laitostalous alan ja puhdistuspalvelualan perustutkinto, maatilatalouden perustutkinto, maaseutuyrittäjä, talouskoulu. Aikuisten ammatillinen peruskoulutus; maaseutuyrittäjä.

1999 Liedon toimipaikassa alkaa kone- ja metallialan perustutkinto/kaksoistutkinto.

1999 Kaupan ja hallinnonala; liiketalouden perustutkinto, liiketalouden opistotutkinto, tietojenkäsittelyn perustutkinto, datanomitutkinto. Käsi ja taideteollisuusala; käsi- ja taideteollisuuden perustutkinto, artenomitutkinto. Maa- ja kotitalous; maatilatalouden perustutkinto, maaseutuyrittäjätutkinto, koti- ja laitostalouden perustutkinto, koti- ja laitostalouden erityisperustutkinto/erityistalouskoulu, talouskoulu. Sosiaali ja terveysala; lähihoitaja, sosiaaliohjaaja, sosiaalialan opistotutkinto, Tekniikka ja palvelualat; ajoneuvoasentajan perustutkinto, kone- ja metallialan perustutkinto, LVI-alan perustutkinto (1999 LVI-opetus loppui ammattioppilaitoksessa), pukuompelijan perustutkinto, ruokapalvelun perustutkinto, parturi-kampaajan perustutkinto, puualan perustutkinto, rakennusalan perustutkinto, sähköalan perustutkinto.

Täydennyskoulutus ja palvelutoiminta; oppisopimusopiskelijat, työvoimapoliittinen koulutus, Euroopan sosiaalirahasto, läänihallituksen lisäkoulutus, etälukio, lyhytkurssit Opiskelijoita yhteensä 1998 1617 ja 1999 1439.

2000 Liedossa alkoi automaatiotekniikkakoulutus.

2001 Liedossa alkoi datanomikoulutus. Oppisopimuksena annetaan merkonomi-, datanomi- ja lähihoitajakoulutusta. Tekstiili-ja vaatetusala siirretään tekniikan ja palvelualoilta Kulttuurialan yhteyteen (Käsi- ja taideteollisuusala) ja koneenkorjaus maataloudesta tekniikan alalle. Kulttuurialalle lisättiin audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto päivä ja iltaopetuksena. Parturi-kampaajan perustutkinto muutettiin hiusalanperustutkinnoksi.

2002 Liedossa alkoi sähköalan perustutkinto + ylioppilastutkinto. Lopetettiin puualan perustutkinto tekniikan alalta.

2006 Ammattistarttikoulutus alkoi ja päättyi 2010.

2008 Logistiikan perustutkinto kuljetuspalvelujen koulutusohjelma alkoivat.

2009 Liedossa liiketalouden pt, merkonomi, rakennusalan pt, talonrakentaja, sähkö- ja automaatiotekniikan pt, sähköasentaja, tietojenkäsittelyn pt, datanomi.

2010 Kulttuuriala; puualan opetuksen loppuminen.

2011 Uudessakaupungissa autoalan perustutkinto, hotelli-, ravintola ja cateringalan perustutkinto, kone- ja metallialan perustutkinto, liiketalouden perustutkinto, logistiikan perustutkinto, prosessiteollisuuden perustutkinto, rakennusalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, sähkö ja automaatiotekniikan perustutkinto.

2013 Liedossa alkoi sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) ja talotekniikan perustutkinto (putkiasentaja). Loimaalla alkoi talotekniikan perustutkinto.

2015 Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto (sisustuksen osaamisala) alkoi ja päättyi 2018.

2016 Kosmetologikoulutus alkaa Loimaalla.

2017 Lukiokoulutus kuntayhtymälle Loimaalla.