”Lapsuus maatilalla on ollut aina mukavaa, vaikkakin työn täyteistä. On ollut mahtavaa nähdä, mitä kaikkea maatilalla tapahtuu ja oppia erilaisia taitoja. Olen kasvanut siihen työntekoon ja maanviljelyyn.” Näin kertoo haaveammattiinsa maaseutuyrittäjäksi opiskeleva Jussi Mikkola, joka on viettänyt koko lapsuutensa maatilalla. Isä ja äiti ovat opettaneet hänelle esimerkillään paljon niin elämästä, kuin maanviljelyksestäkin. Voidaankin sanoa, että työkokemusta kotitilalta on tullut koko elämän varrelta.

Peruskoulun jälkeen syksyllä 2018 Jussi aloitti opinnot Tampereen lukiossa. Aika pian hän alkoi kuitenkin miettiä mahdollisuutta yhdistää lukio-opinnot käytännön opintoihin ja saada näin enemmän mielenkiintoa opiskeluun. ”Maatalousala kiinnosti ja halusin saada perustiedot ja taidot alalta. Käytännönläheisyys toisi samalla tasapainoa teoriapainotteiseen lukioon. Lisää innostusta sain myös kahdelta kaverilta, jotka kertoivat opiskelusta maatalousalalla.” Näin sai alkunsa idea kaksoistutkinnon (lukion ja ammatillisen tutkinnon) suorittamisesta.

Lisää tietoa kaksoistutkinnosta, ammatillisista opinnoista ja opiskelupaikan vaihtamisesta Jussi sai Novidan verkkosivuilta sekä opinto-ohjaajilta. ”Sain myös maatalousalan opettajalta hyvää tietoa opinnoista ja niinpä päätin täyttää hakemuksen Opintopolussa.”

Päätökseensä kaksoistutkintoon hakemisesta ja opiskelujen aloittamisesta Jussi on ollut todella tyytyväinen. ”Opiskelu Novidassa on mielekästä ja opettajat ovat auttavaisia ja innostavia. He saavat opinnoista mielenkiintoisia. Tilat ovat moderneja ja suunniteltu hyvin vastaamaan nykyajan opiskelujen vaatimuksia. Teoriaa ja käytäntöä opinnoissa on hyvässä suhteessa. Mielenkiintoa opintoihin tuovat myös erilaiset opintoretket.”

Jussi tuumii kaksoistutkinnon suorittamisen tuovan omat haasteensa, mutta antavan myös hyvät yleissivistävät tiedot ja valmiudet jatko-opintoihin. Koska työtä on paljon, on sen ja vapaa-ajan tasapaino tärkeää jaksamisen kannalta. Kaksoistutkinnon suorittaminen vaatii opiskelijalta motivaatiota, koska tehtävien ja aikataulujen sovittaminen on välillä stressaavaa ja päivät saattavat venyä välillä pitkiksikin. ”Opiskelijan ei tarvitse olla superihminen, mutta hänellä on kuitenkin hyvä olla paineensietokykyä, taitoa organisoida asioita, halua oppia ja olla valmis panostamaan opiskeluun, välillä vapaa-ajankin kustannuksella. Hyvä on kuitenkin muistaa, että kaksoistutkinnossa oppii paljon sellaisia taitoja, joita ei muualla opi. Asioiden organisointi on myös hyvää oppia elämään.”

Valmistumisen jälkeen Jussi aikoo olla apuna kotitilalla ennen armeijan palvelukseen suuntaamista. Kiinnostusta esimerkiksi agrologin jatko-opintoihin on hyvä miettiä armeijan jälkeen. Myös toisen alan opiskeleminen on aina mahdollista. ”Se on kuitenkin melko varmaa, että jos en opiskeluja jatka, niin työt kotitilalla jatkuvat.”

Jatkuvassa haussa voit hakeutua koulutukseen ympäri vuoden. Katso lisätietoja https://www.novida.fi/novida/jatkuvahaku/