Ella Maikola, 22, suoritti lähihoitajaopintojensa ohessa ylioppilastutkinnon ja jatkoi opintojaan ensihoitajaksi. –Valmistuin Tampereen ammattikorkeakoulusta ensihoitaja-sairaanhoitajaksi ja tällä hetkellä työskentelen erikoissairaanhoidon päivystyksessä Helsingissä, kertoo Uudestakaupungista kotoisin oleva Ella.

Kaksoistutkinnolla lisää mahdollisuuksia

Kaksoistutkinnon suorittaminen sujui Ellalta ongelmitta. –Aloitin lukiokurssien suorittamisen vasta toisen lähihoitajaopiskeluvuoden alussa, mutta sain muut kiinni helposti. Kurssit vaativat toki aikaa ja panostusta, mutta sain mielestäni molemmat tutkinnot suoritettua kohtalaisella vaivannäöllä, kertoo Ella kaksoistutkinto-opiskelustaan Novidassa. –Kaksoistutkinto on hyvä lisä, varsinkin jos on pohtinut valintaa ammatillisen oppilaitoksen ja lukion välillä.

Halu osata vei jatko-opintojen pariin

Työkokemusta lähihoitajan työstä Ellalla kertyi jo opintojen aikana. –Tein hoitoalan keikkatöitä monessa eri paikassa iltaisin, viikonloppuisin ja lomilla. Itse asiassa juuri lähihoitajan opiskeluaikana sattunut tapaus sai minut tekemään päätökseni jatko-opiskelusta: olin mukana hoitotilanteessa, jossa toivoin, että minulla olisi ollut laajempaa osaamista toimia tiimin jäsenenä. Pääsin seuraamaan eri terveysalan ammattilaisen saumatonta ja nopeaa yhteistyötä ja oli itsestään selvää, että halusin itsekin osata toimia paremmin ja hallita potilaan hoidon laajemmin, selittää Ella päätöstään ensihoitajan opinnoilleen.

Harjoittelua myös ulkomailla

Ella seisoo aseman pihassa selin kameraan käden levällään. Hänellä on päällään sininen haalari, jonka selässä lukee " paramedicine student".Ammattikorkeakoulussa opiskelun ajan Ella teki satunnaisesti lähihoitajan keikkatöitä. –Työskentelin mm. henkilökohtaisena avustajana, vanhainkodissa ja kotihoidossa. Opiskelu vei aikaa, joten kovin paljoa en ehtinyt lähihoitajan hommissa keikkailla, kertoo Ella. –Ensihoitajaopintojen harjoittelujaksot olen työskennellyt erilaisissa paikoissa. Suoritin myös kolmen kuukauden mittaisen opiskelijavaihdon Australiassa. Se sisälsi neljä ensihoidon kurssia yliopistolla ja viiden viikon harjoittelun ambulanssissa. Oma asemani oli Sydneyn keskusasema, joten keikkaa kyllä riitti, naurahtaa Ella.

Hoitajan työ on ihmisläheistä

Sekä lähihoitajan että ensihoitajan työ on ihmisläheistä. –Lähihoitajana työskentelin enimmäkseen vanhusten parissa. Ensihoidossa työskennellään kaikkien ikäryhmien kanssa, mutta pääpaino sielläkin on vanhuksissa ja kiireettömissä keikoissa, kuvailee Ella työtään. –Tämä työ ei ole vain suuria onnettomuuksia ja elvytyksiä, niin kuin tv-sarjat ja elokuvat antavat ymmärtää. Hyvällä ensihoitajalla on kliinisen osaamisen lisäksi hyvät ihmissuhdetaidot ja hän osaa kohdata potilaan arvokkaasti. Lähihoitajan ammatti on jo osaltaan valmentanut juuri näihin taitoihin.

Lähihoitaja ja sairaanhoitajan/ensihoitajan opinnot sopivat kaiken ikäisille. Peruskoulusta jatko-opintoihin lähtevä nuori saa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta halutessaan paitsi työllistävän ammatin, myös hyvän ponnistuslaudan jatkaa opintojaan ammattikorkeakoulussa.

Nuorelle, ammatinvalintaa miettivälle nuorelle Ellalla on hyvä neuvo. –Vaikka et heti peruskoulun jälkeen tietäisi, mitä haluat tehdä, niin lähihoitajan tutkinto on hyvä vaihtoehto. Ja jos myöhemmin tuntuu siltä, ettei ala olekaan ihan oma, ainahan voi vaihtaa opiskelemaan jotain muuta.

Lue lisää lähihoitajaopinnoista Novidassa https://www.novida.fi/ammattiopisto/perustutkinnot/perustutkintomme/lahihoitaja/