Elämässä on hetkiä, jolloin on aika astua ulos mukavuusalueeltaan ja kokeilla siipiään uudessa ympäristössä. Kirsi (56v) on yksi niistä rohkeista, jotka ovat valinneet uuden suunnan elämässään siirtyessään kauneudenhoitoalalta hoitoalalle. Hän kertoo tarinansa siitä, miten hän aloitti opintonsa hoiva-avustajana.

Koronapandemian myötä entisen kosmetologin ja parturi-kampaajan Kirsin elämä otti uuden suunnan. Kun hänen ikääntyneet asiakkaansa jäivät kotiin ja yritystoiminta kävi haastavaksi, Kirsi päätti vaihtaa alaa ja hakeutua hoitoalalle lähihoitajan opintoihin oppisopimuksella. Opinnot eivät kuitenkaan sujuneet odotetusti, ja hän joutui keskeyttämään ne. Hetkeksi Kirsi palasi kampaajan töihin palkkatyöntekijänä, mutta huomasi senkin tuntuvan vieraalta. Muutaman kuukauden työttömänä olon jälkeen hän kuitenkin vakuuttui siitä, että hoitoala on hänen alansa. Tästä syystä hän päätti hakeutua hoiva-avustajan opintoihin ja opiskella uuden ammatin.

Hoiva-avustajan opinnot tarjoavat nopean startin työelämään. Koulutus on noin vuoden mittainen. Hoiva-avustaja työskentelee sosiaali- ja terveysalalla avustavissa tehtävissä. Hän on asiakkaiden tukena arjessa ja auttaa heitä huolehtimaan heidän perustarpeistaan.  Koulutus ei johda tutkintoon, mutta antaa opiskelijalle ammatin, jossa työllistymismahdollisuudet ovat erinomaiset. Kirsin mukaan hoiva-avustajan opinnoissa parasta oli uusiin ihmisiin tutustuminen ja oppimisen soveltaminen työssäoppimisjaksoilla. Ensimmäinen työssäoppimisjakson hän vietti kehitysvammaisten parissa ja toisen ikääntyneiden kanssa.
—Paras palkinto työstä on tyytyväiset ja iloiset asiakkaat. Kun kohtelet asiakkaita hyvin, myös he ovat kiitollisia ja tyytyväisiä saamastaan avusta, hän toteaa.

Kirsin tarina heijastelee monien aikuisten elämäntilanteita, joissa on tarve tai halu vaihtaa alaa. Hänen positiivinen asenteensa ja halu auttaa muita ovat ohjanneet häntä uudelle polulle.
—Mielestäni ihmisen pitäisi aina tehdä sitä minkä tuntee omakseen. Jos ihmisten auttaminen, tavalla tai toisella on lähellä sydäntä, hoitoala on oikea valinta, Kirsi pohtii. Hoitoala tarjoaa mahdollisuuden auttaa muita ja on siksi hänelle sopiva valinta. Hoitoalassa Kirsiä viehättää ihmisläheisyys ja sosiaalisuus. Hän korostaa, että vaikka työ vaatii empatiaa, ei aina tarvitse olla äärimmäisen sosiaalinen ollakseen hyvä hoitaja.

Halu oppia alasta lisää auttoi häntä päätöksessä jatkaa opintoja lähihoitajan opintoihin. Opintojen jatkaminen ei ollut Kirsin mukaan vaikeaa; päinvastoin. Kynnys opiskella lähihoitajaksi oli paljon pienempi hoiva-avustajaopintojen jälkeen.

Kirsi kannustaa muita harkitsemaan rohkeasti hoitoalalle hakeutumista. Hän korostaa, että aina kannattaa yrittää ja tarttua mahdollisuuteen. Kielitaidon ja iän ei tulisi olla esteenä, sillä nekin voi voittaa. Hoitoala tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa muiden elämään ja oppia jatkuvasti uutta. Työ hoitoalalla on merkityksellistä ja palkitsevaa.

Kirsin tarina on osoitus siitä, että elämässä voi aina tehdä muutoksia. Hänen rohkeutensa ja positiivinen asenteensa ovat esimerkki siitä, miten vaikeuksienkin keskellä voi löytää uuden suunnan työelämässä.
Lue lisää hoiva-avustajan ja lähihoitajan opinnoista ja hakeudu jatkuvassa haussa: https://www.novida.fi/hakijalle/opiskele-ammatti/sosiaali-ja-terveysalan-perustutkinto-lahihoitaja/

Novidassa hoiva-avustajaopintoja on kehitetty HOIVA – Hoiva-avustajaksi Novidassa -hankkeen kautta. HOIVA-hanketta rahoittaa OPH (Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus).