Kuva: Pemamekin ja Novidan yhteistyö on hyvä esimerkki siitä, kuinka yritys on läsnä oppilaitoksessa ja tuo uusinta teknologiaa opetuskäyttöön. Robottisolu-oppimisympäristöä Novidan Myllykyläntien yksikössä olivat viime marraskuussa avaamassa Pemamek Oy:n toimitusjohtaja Juha Mäkitalo (oik.) ja Novidan kone- ja tuotantotekniikan lehtori Jorma Mörsky.

 

Opiskelijoiden ja koululaisten tutustuttaminen yrityselämään on tärkeä ja vaativa juttu, korostettiin Loimaan osaamisryhmän maaliskuun kokouksessa. Samalla pohdittiin porukalla, miten yritysvierailut ja yritysyhteistyö jatkossa parhaiten järjestettäisiin, nyt kun koronan jälkeen päästään taas lähitapaamisiin. Tavoitteena on varmistaa molemminpuolinen hyöty ja vieläpä parantaa aiempaa tekemistä.

Parhaillaan käynnissä on useita yrityskyselyjä oppilaitosvierailuihin liittyen. Loimaan Kauppakamari kysyy kiinnostusta ja toiveita yleisesti, ja myös Kauppala-ryhmälle ja naisyrittäjille on mennyt oma kyselynsä. Vastauksia kannattaa lähettää, sillä niitä luetaan tarkasti Osaamisryhmässä, joka puolestaan tukee tulevaa yritysvierailutoimintaa.

­– Me oppilaitokset kutsumme myös avosylin yritykset meille päin sekä näkymään että vahvaan yhteistyöhön. Novidan osalta ammatilliset opiskelijat ovat laajasti loimaalaisyrityksissä työssä oppimassa ja opettajat yhteistyötä edistämässä. Silti, enemmänkin voisi olla, vaikkapa yhdessä toteutettuja oppimisjaksoja tai projekteja. Samaten edistämme myös mielellämme yritysten näkyvyyttä oppilaitoksessa. Novidassa on jo muutaman yrityksen nimikkoluokkia, mutta vielä mahtuu lisää, peräänkuulutti kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen yritysten aktiivisuutta.

Miten tehdään ”hyvin järjestetty yritysvierailu”?

Hyvin järjestetty yritysvierailu kiinnostaa sekä opiskelijoita että yrityksiä. Epäonnistunut käynti puolestaan voi tuoda paljon hallaa, totesi Osaamisryhmä keskustelussaan.

Oppilaitoksilla on yritysvierailuihin monia hyviä käytäntöjä jo ennestään. Peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaisille yritysvierailut toimivat paitsi tutustumisena yleisesti työelämään ja alueen työpaikkatarjontaan, myös lukion tai ammattiopintojen valinnan tukena. Parhaimmillaan hyvin ennakoituina vierailut kytkeytyvät opetussuunnitelmaan ja voivat olla esimerkiksi yrittäjyyskasvatuksen osana. Hyviä kokemuksia on myös nuorten ja vanhempiensa yhteisistä yritysvierailutapahtumista, joiden myötä on voitu esimerkiksi luoda mielikuvaa nykyaikaisesta valmistavasta teknologiateollisuudesta.

Evankelisen kansanopiston aikuisten maahanmuuttajaopiskelijoiden yritysvierailut puolestaan keskittyvät jatko-opintopaikan tai työpaikan hakemisvaiheeseen. Käyntejä tehdään opettajajohtoisesti.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat samoin kuin korkeakouluopiskelijat ovat tulevia ammattilaisia, ja heidän osaltaan yritysvierailuihin voi asettaa täsmällisempiä tavoitteita.

– Yritysvierailut ovat meille tärkeitä. Ne kytketään opiskelijan omaan alaan, ja niihin liittyy usein oppimistavoitteita. Vielä tarkemminkin niitä voisi suunnitella ja tavoitteellistaa niin korkeakoulun kuin yritysten puolelta. Meille nämä voivat esimerkiksi tarjota mahdollisuuksia aivan uusimpiin teknologioihin tutustumiseen ja yrityksille puolestaan mahdollisuuksia esimerkiksi sitouttaa opiskelijoitamme työntekijöikseen harjoittelujen, projektitöiden ja myös opinnäytetöiden kautta, totesi Turku AMK:n tekniikan ja liiketoiminnan koulutusjohtaja Juha Kontio.

– Yritysyhteistyössä vierailut ovat yksi osa, mutta pitää tehdä muutakin. On olennaista osallistua yhteiseen osaamisen rakentamiseen niin, että oppilaitokset osaisivat käyttää meitä yrityksiä ja ottaa opiskelun sisältöjen suuntaviivoja meiltä. Esimerkiksi oppilaitosten neuvottelukunnissa mukana oleminen on mahdollistanut ideoiden antamisen koulutussuunnittelua varten, sanoi Pemamek Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Heikonen.

Loimaan osaamisryhmä kerää nyt taustatietoa yritysvierailuihin kohdistuvista toiveista ja kuuntelee yritysten ja oppilaitosten kommentteja. Tavoitteena on koota hyviä malleja, miettiä vierailujen ajankohtia vuosikelloon ja osaltaan tukea vierailujen järjestelyjä tänä vuonna.

Teksti: Anneli Frantti
Kuva: Novida