”Merkonomiopintoihin kannattaa hakeutua siksi, että se avaa ovia joka suuntaan ja voit työllistyä moneen eri työhön.” Näin pohtii Emma, joka opiskelee Novidassa merkonomiksi. Emman tavoin myös Niklas opiskelee Novidassa liiketoiminnan alalla ja valmistuu opintojen päätyttyä merkonomiksi.

Emman ja Niklaksen opintopolut muistuttavat paljolti toisiaan. Peruskoulun jälkeen kumpikin hakeutui ammatillisiin opintoihin, jotka jäivät kesken, koska ala ei tuntunut omalta tai työ on sen hetkisessä elämäntilanteessa vienyt voiton. Ennen merkonomiopintoja Emma työskenteli hoitoalalla sekä myös maahanmuuttajien ohjaajana kansanopistolla. Sieltä matka jatkui töihin Hesburgerille, jossa kiinnostus merkonomiopintoihin syntyi. Niklas puolestaan aloitti peruskoulun jälkeen sähköalan opinnot. Heti alkumetreillä hän kuitenkin huomasi, että ala ei tuntunut omalta ja päätti hakeutua opiskelemaan liiketoiminnan alalle.

Mutta mikä sitten kiinnostaa merkonomiopinnoissa? ”Sosiaaliselle ihmiselle liiketoiminnan opinnot ja asiakaspalvelutyö ovat unelma-ammatti” – tuumaa Emma. Myös Niklas pitää asiakaspalvelutyöstä ja sen tuomista haasteista ”Kun työn oppii, on se erittäin antoisaa ja mukavaa” – pohtii Niklas. Tärkeä osa opintoja on myös työpaikalla tapahtuva oppiminen. Harjoittelujaksot aidossa työympäristössä ovat molempien mielestä olleet mielenkiintoisia. ”Harjoittelupaikat ovat löytyneet hyvin ja opettajalta on saanut tarvittaessa tukea ja apua paikan etsimiseen” – kertoo Niklas.

Niin Emma kuin Niklaskin ovat tyytyväisiä omiin opintoihinsa ja ovat viihtyneet opiskelujen parissa. Myös opettajat saavat kummaltakin kiitosta ammattitaitoisesta opetuksesta. ”Opettajat ovat mahtavia. He saavat tunneista mielenkiintoisia. On myös hienoa, että opettajat osaavat huomioida erilaiset yksilöt oppitunneilla. Opiskelu on mukavaa ja joustavaa” – vakuuttaa Emma.

Molemmat kannustavat ja suosittelevat hakeutumaan liiketoiminnan opintoihin Novidaan. ”Novidassa saa kaiken lisäksi hyvää ruokaa” – tuumaa Niklas.
Hae sinäkin opiskelemaan merkonomiksi jatkuvassa haussa tai yhteishaussa 21.2.–21.3.2023 osoitteessa opintopolku.fi.